Tips voor senioren achter het stuur

Sommige senioren blijven rijden terwijl ze het op de weg eigenlijk lastig krijgen. Maar met de auto blijven rijden betekent voor de meesten onder hen ook autonomie en mobiliteit. Hoe kan je als naaste mogelijke problemen ontdekken en tactvol en doeltreffend reageren?

Efficiënt en veilig rijden vereist uitstekende mentale, visuele, auditieve en motorische vaardigheden: zowel het zicht als het gehoor of de reflexen worden tijdens het rijden voortdurend op de proef gesteld. Het is inderdaad van essentieel belang om op gebeurtenissen te kunnen anticiperen, correct te kunnen reageren en elk van deze vermogens draagt daartoe bij.


Met de jaren verminderen de fysieke mogelijkheden en de waakzaamheid merkbaar en voelt men zich minder op zijn gemak. De mensen om hen heen moeten waakzaam blijven en ervoor zorgen dat hun oudere familieleden geen gevaar vormen op de weg, noch voor zichzelf, noch voor andere gebruikers. 

Indien de naasten bijzonder aandachtig zijn, zullen zij gealarmeerd worden door:

• De aanwezigheid van verdachte krassen op het koetswerk.

• Aarzelingen, vooral bij het inhalen, in bochten naar links of wanneer er voorrang moet verleend worden.

• Het traag of niet meer in het midden van de rijstrook rijden.

• De vrees om vooral ‘s nachts en in de stad bij druk verkeer te rijden.

• De reacties van andere personen die aarzelen om bij de bejaarde persoon in kwestie in de auto te stappen.

Hoe reageren?

De omgeving heeft zeker de verantwoordelijkheid om er over te waken dat de bejaarde persoon geen gevaar wordt in het verkeer. Maar het is niet evident om het onderwerp met de betrokkene aan te kaarten. Directe confrontatie werkt daarenboven dikwijls averechts. Algemene vragen stellen in de zin van “Hoe gaat het met het autorijden?”, of voorstellen om een medische check-up te laten uitvoeren zal beter werken en is meer diplomatisch.

Vervolgens komt het er op aan om aan een alternatief te denken
• Ofwel is de uitslag positief en kan de senior zonder risico’s blijven rijden, zonder twijfel mits enkele voorzorgsmaatregelen (zoals zichzelf bijscholen). 

• Ofwel is betrokkene niet meer rijgeschikt, wat de omgeving er zal toe dwingen om gepaste maatregelen te nemen. Deze zullen een enigszins dwingend karakter hebben (overredingskracht of verbod) maar de naasten zouden de bejaarde persoon eveneens moeten kunnen verzekeren dat die zijn of haar autonomie kan bewaren zodat hij of zij zich niet geïsoleerd voelt.

Wat doen om lang veilig te rijden?
· Regelmatig rijden en afwisselende trajecten afleggen om gewoon te blijven aan het rijden en het verkeer.
· De verplaatsingen aanpassen (uren en trajecten) om druk verkeer, stresserende situaties of ingewikkelde verkeerssituaties te vermijden.

· Altijd zeer waakzaam zijn. Vermoeidheid, stress of het monotone van een vaak afgelegd traject kunnen risico’s inhouden.

· Regelmatig het advies van een dokter vragen, vooral wat het zicht betreft en altijd in geval van geneesmiddelengebruik.

· Een voertuig kiezen dat beschikt over aangepaste uitrustingen: automatische versnellingsbak, enz.

· Op de hoogte blijven van de elementaire verkeersregels en de aanpassingen van de wegcode en indien nodig, bijscholen met een rijinstructeur.

Met dank aan Secunews.be