De wapenwet

Wapenwet – Gecoördineerde versie Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (ook “Wapenwet” genoemd) Gearchiveerde versie van toepassing tussen 9 juni 2006 en 31 augustus 2008 kan geraadpleegd worden op deze link Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad 12 januari 2018Wet van 8 juni […]

Mag ik een airsoft gun bezitten of verkopen?

Getrouwe replica’s van vuurwapens kennen een groot succes bij verzamelaars en deelnemers aan sportieve schietactiviteiten met plastieken bolletjes. Tot deze namaakwapens op schaal 1:1 behoren de airsoft guns, die voor een volwassenen zijn bedoeld. Wat is hun wettelijk statuut? Kan een airsoft gun als wapen worden beschouwd? De […]